Sony ACID Pro 7.0.713

Sony ACID Pro 7.0.713

Sony Creative Software Inc – 144,5MB – Commercial
ra khỏi 4 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Phần mềm ACID Pro 7 là một cường quốc DAW kết hợp ghi âm và trộn đa theo dõi đầy đủ, trình tự MIDI và chức năng lặp ACID huyền thoại cho một môi trường tạo và hậu kỳ âm nhạc liền mạch. Đối tác sáng tạo hơn công cụ sản xuất, phần mềm ACID Pro 7 truyền cảm hứng cho bạn như không có gì khác. Với công nghệ minh bạch™, phần mềm ACID Pro 7 loại bỏ các rào cản điển hình đối với quy trình làm việc sáng tạo để bạn có thể dễ dàng chuyển đổi ý tưởng thành kết quả thực tế.

Tổng quan

Sony ACID Pro là một Commercial phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Sony Creative Software Inc.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Sony ACID Pro là 7.0.713, phát hành vào ngày 11/12/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 7.0.713, được sử dụng bởi 50 % trong tất cả các cài đặt.

Sony ACID Pro đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 144,5MB.

Người sử dụng của Sony ACID Pro đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Sony ACID Pro!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có Sony ACID Pro cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Sony Creative Software Inc
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản